Polityka Cookies / Polityka prywatności

Polityka Cookies

 1. Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Termetal Piotr Glaner Sp.k. w Pile przy ul. Cynkowniczej 8.
 • 1 Definicje
 1. Administrator – oznacza Termetal Piotr Glaner Sp.k. z siedzibą w Pile przy ul. Cynkowniczej 8, NIP: 592-16-36-623, Regon: 191332099, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies– oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora– oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne– oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis– oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.termetal.pl.
 6. Urządzenie– oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 7. Użytkownik– oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
 • 2 Rodzaje wykorzystywanych Cookies
 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 3. a) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 4. b) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 5. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 • 3 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
 1. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.vimeo.com (administator cookies zewnętrznego: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA).
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 3. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych do realizacji akcji reklamowych za pośrednictwem list remarketingowych w systemie reklamowym Google AdWords (administrator cookies zewnętrznego Google Inc – z siedzibą w USA). Użytkownicy odwiedzający stronę główną i podstrony Serwisu – dodawani są do list remarketingowych, które pozwalają prezentować im treści reklamowe w sieci wyszukiwania i w sieci reklamowej Google. Użytkownik jest aktywny na liście remarketingowej prze okres od 45 do 90 dni.
 4. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
 • 4 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 1. a) Przeglądarka Internet Explorer
 2. b) Przeglądarka Mozilla FireFox
 3. c) Przeglądarka Chrome
 4. d) Przeglądarka Safari
 5. e) Przeglądarka Opera
 6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych:

Termetal Piotr Glaner sp.k., NIP 592-16-36-623, REGON 191332099

Dane kontaktowe

Z administratorem danych możesz kontaktować się za pośrednictwem adresu email: iod@termetal.pl, lub pisemnie na następujący adres: Cynkownicza8, 64-920 Piła.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

 • Zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i

wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

 • Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącym na administratorze ( art. 6 ust. 1 lit c)
 • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową / świadczonymi usługami– podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • wysyłania newslettera o promocjach i produktach oferowanych przez Administratora, o ile wyrazisz na to zgodę – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).
 • Tworzenia zestawień, analizy i statystyki, w tym obrotu i sprzedaży na potrzeby wewnętrzne
 • Dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej kontrahenta
 • Archiwizacji
 • Marketingu bezpośredniego
 • Wypełnienia obowiązku wynikającego z umowy w zakresie transportu zamówionego towaru lub wykonanej usługi

Okres przez który dane będą przechowywane

 • Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania. Po osiągnięciu celu , dane osobowe są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • uwagi na ustawowe okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych, dane osobowe usuwane są po upływie 10 lat licząc od końca roku, w którym zrealizowany został cel przetwarzania danych
 • Dane podane w celu wysyłania newslettera o produktach i usługach oferowanych przez Administratora będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w tym : dostawcom usług IT, usług księgowych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, firmom windykacyjnym, bankom, operatorom obsługującym płatności bankowe, system rejestracji zwrotów i reklamacji , operatorom pocztowym, firmom kurierskim, agencji celnej, usług BHP, usług z zakresu ochrony środowiska, ubezpieczycielom należności oraz mienia, dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów trzecich należących do Grupy TERMETAL w celu wykonania zawartej umowy oraz marketingu bezpośredniego.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy / świadczenia usług oraz dane przetwarzane są na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu wysyłania newslettera o produktach i usługach oferowanych przez Administratora, przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku sprzeciwu prosimy o taką informację na adres e-mail: rodo-zwm@termetal.pl

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, lecz bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy /wykonania usługi.

Podanie danych osobowych w celu wysyłania newsletteru o produktach i usługach oferowanych przez Administratora jest dobrowolne.