Stopnie schodowe, spoczniki

Stopnie schodowe

Stopień schodowy może być zbudowany na bazie kraty pomostowej : STD, SERR, SM, WBB, SERR-WBB, SERR-SM, z tą różnicą, że jest wyposażona w specjalne obramowanie boczne umożliwiające szybki i łatwy montaż do konstrukcji nośnej (tzw. „boczek stopnia”) . Jest również wyposażony w antypoślizgową listwę czołową dzięki specjalnej perforacji na górnej płaszczyźnie.

Warto wiedzieć: Tolerancje dla wymiaru B + / – 5 mm, Tolerancje dla wymiaru L + 0 / – 4 mm

Rys. 27. Stopień schodowy STD

Rys. 27. Stopien schodowy STD

Tabela 5. Typowe wymiary stopni schodowych (mm)

Tabela 5. Typowe wymiary stopni schodowych (mm)

Konstrukcja stopnia schodowego

Termetal w swojej ofercie posiada kilkanaście rodzajów stopni z uwagi na podział zastosowanych elementów wykończeniowych:

rysunke Konstrukcja stopnia schodowego

Rys.28. Listwa antypoślizgowa (ASP)

Rys.28. Listwa antyposlizgowa (ASP)

Rys.29. Listwa ASP-OUT

Rys.29. Listwa ASP-OUT

Stopień Standardowy (SOZ)

Tak jak zostało to wspomniane Stopnie SOZ mogą być wykonane na bazie kraty pomostowej:
STD, SERR, SM, WBB, SERR-WBB, SERR-SM.
W stopniu SOZ występuje boczek STD oraz listwa antypoślizgowa (ASP) lub ASP-OUT.

Rys.30. Boczek stopnia STD

zdjecie 30. Boczek stopnia STD

Stopień ESP

Stopnie ESP również mogą być wykonane na bazie kraty pomostowej: STD , SERR, SM, WBB,
SERR-WBB, SERR-SM.
W stopniu ESP występuje boczek ESP oraz listwa antypoślizgowa (ASP) lub ASP-OUT.

Rys.31. Boczek stopnia ESP

Rys.31. Boczek stopnia ESPzdjecie. Boczek stopnia ESP

Stopień FIN

Stopnie FIN również mogą być wykonane na bazie kraty pomostowej: STD , SERR, SM, WBB,
SERR-WBB, SERR-SM.
W stopniu FIN występuje boczek FIN oraz listwa antypoślizgowa (ASP) lub ASP-OUT.

Rys.32. Boczek stopnia FIN

Rys.32. Boczek stopnia FINzdjecie. Boczek stopnia FIN

Spoczniki

Spocznik swoją konstrukcją jest zbliżony do stopnia schodowego. Zasadniczą różnicą jest wielkość zastosowanej kraty pomostowej. Większe są zazwyczaj również wymiary obramowania bocznego, w konsekwencji występujące tam otwory montażowe mają inny rozstaw rys. 33.
Spoczniki występują w takich samych kombinacjach jak SOZ.

Rys. 33. Schemat przedstawiający różne obramowania boczne dla spocznika