Rodzaje krat

Krata Standardowa

Zgrzewane kraty pomostowe wykonane są z równolegle ułożonych płaskowników nośnych poprzecznie połączonych ze sobą okrągłym prętem żłobionym w taki sposób, że elementy te w górnej części kraty stanowią jedną płaszczyznę.

Rys. 2. Krata Standardowa

rodzaje krat WBB standard -zdjecie 2

Krata Serratowana (SERR)

W kracie Serratowanej wykorzystano płaskownik nośny z nacięciami w kształcie trapezu rys.4. Jest to krata o zwiększonej antypoślizgowości znajdująca zastosowanie w miejscach szczególnie niebezpiecznych jak np. pochyłe podejścia, zaolejone posadzki,…

Rys. 3. Krata Serratowana

rodzaje_krat_serratowana_rysunekrodzaje_krat_serratowana_zdjecie

Rys. 4. Parametry Serratowania

parametry_serratowania_rysunekparametry_serratowania_zdjecie

Krata Security Mesh (SM)

Krata Security Mesh może być wykonana na podstawie kraty standard oraz kraty serratowanej poprzez wspawanie od dołu pomiędzy płaskownikami nośnymi płaskownika o grubości g=0,5 mm z otworami 8 mm na 8 mm.

Rys.5. Krata SM standard

rodzaje_krat_MS_standard_rysunekrodzaje_krat_MS_standard_zdjecie

Rys. 6. Krata SM serratowana

rodzaje_krat_MS_serratowana_rysunek

Rys. 7. Schemat płaskownika Security Mesh

schemat-plaskownia SM - zdjecie

Krata WBB

Krata typu WBB może być wykonana na podstawie kraty standard oraz kraty serratowanej poprzez wspawanie od dołu pomiędzy płaskownikami nośnymi pręta żłobionego o średnicy 4,8 mm.

Rys. 8. Krata WBB standard

rodzaje krat WBB standard -rysunekrodzaje krat WBB standard -zdjecie 1rodzaje krat WBB standard -zdjecie 2

Rys. 9. Krata WBB serratowana

rodzaje krat WBB serratowana-rysunekrodzaje krat WBB serratowana-zdjecie

Kraty Wypalane – Burty

Kraty wypalane są to kraty o różnych kształtach wykonanych na podstawie rysunku technicznego. W kratach wypalanych (i nie tylko) zastosowanie może znaleźć specjalny rodzaj obramowania tzw. „burta”. Grubość i wysokość burty określa dokumentacja techniczna, a także oczekiwania klienta. Obramowanie kraty – burta jest zatem zawsze przedmiotem indywidualnych ustaleń z klientem. 

Rys. 10. Krata z wycięciami prostymi i łukowymi

rodzaje krat wypalane z wycieciem - rysunekrodzaje krat wypalane z wycieciem - zdjecie 1rodzaje krat wypalane z wycieciem - zdjecie 2

W momencie określania wymiaru L i B należy przyjąć najmniejszy prostokąt, w jaki można wpisać daną kratę, co zostało przedstawione na rysunku 11.

Rys. 11. Sposób wymiarowania Kraty wypalanej

rodzaje krat wypalane sposob wymiarowania kraty - rysunek

Kraty o specjalnych wymiarach XX i YY

Krata typu XX cechuje się symetrycznością w kierunku wymiaru B, jeśli szerokość kraty jest inna niż wynika to z rozkroju oczek, skrajne oczka mają taki sam wymiar jednakże inny niż 34,3 mm.
Krata typu YY cechuje się symetrycznością w kierunku wymiaru L, końce płaskowników nośnych (lub obramowanie)są w takiej samej odległości od najbliższego drutu poprzecznego.

Rys. 12. Schemat kraty XX i YY

Kraty ze stali nierdzewnej

Grupa TERMETAL dzięki nowoczesnym liniom produkcyjnym wykonuje również kraty ze stali nierdzewnej w gatunku INOX 304 lub INOX 316.
Do krat ze stali nierdzewnej stosowany jest pręt okrągły gładki o średnicy Ø= 5 mm.

Program Produkcji w zależności od podziałki

Tabela 1. Program produkcji krat

Warto wiedzieć: Tolerancje dla takich szerokości +/- 3 mm.

Tabela 2. Zalecane szerokości krat dla B#1000 mm wynikające z rozstawu płaskownikówTabela 2. Zalecane szerokosci krat dla B#1000 mm