Tabela obciążeń krat

Rys.1. Nośność charakterystyczna krat pomostowych prasowanych TERMETAL dla podziałki a = 33,3 mm

3

Fv – wartość obciążenia ciągłego, daN/m2
Fp – wartość obciążenia skupionego na powierzchnię 200×200 mm, daN
fv – ugięcie od obciążenia Fv, cm,
fp – ugięcie od obciążenia Fp, cm

Współczynniki dla obliczeń wartości obciążeń dla krat o podziałce a

4

Fv – wartość obciążenia ciągłego, daN/m2
Fp – wartość obciążenia skupionego na powierzchnię 200×200 mm, daN

Wartości wytrzymałości krat o podziałce a innej niż 33,3 mm należy obliczać wg. schematu:

wartość wytrzymałości dla kraty o podziałce a = 33,3 wg tabeli
x  współczynnik dla wybranej podziałki
= wartość wytrzymałości dla kraty o wybranej podziałce

Rys. Schemat do obliczania nośności charakterystycznych dla krat pomostowych prasowanych TERMETAL o podziałce a innej niż a= 33,3 mm

Fv – wartość obciążenia ciągłego, daN/m2
Fp – wartość obciążenia skupionego na powierzchnię 200×200 mm daN, fv – ugięcie od obciążenia Fv, cm
fp – ugięcie od obciążenia Fp,cm