Układanie krat

Dobór szerokości kraty

W celu obniżenia kosztu krat pomostowych zaleca się stosowanie modułu o szerokości B=1000. Wykorzystując moduł B=1000 należy pokryć możliwie największą powierzchnię np. pomostu. Szerokość ostatniej kraty niezbędnej do pokrycia całej powierzchni powinna być wykonana wynikowo. Stosowanie metod np. uśredniania i ujednolicanie szerokości kraty powoduje podnoszenie kosztów pokrycia całej powierzchni.

Podparcie kraty

Przy doborze wymiarów podpór kraty należy projektować oparcie końców płaskowników nośnych na długości minimalnej równej co najmniej wysokości płaskownika nośnego, jednak nie mniejszego niż 30 mm (np. dla płaskowników 20 mm i 25 mm).

Rys. 13. Schemat podparcia kraty pomostowej

Rys. 13. Schemat podparcia kraty pomostowej

Na etapie projektowania rozłożenia Krat należy pamiętać o następujących zasadach:

  • Odległość pomiędzy projektowanymi kratami powinna wynosić ~ 5 mm.

Rys. 14. Schemat rozstawu krat

Rys. 14. Schemat rozstawu krat

  • Podczas rozkładania krat na pomostach należy uwzględnić odległość od krawędzi pomostu, około ~ 10 mm.

Rys. 15. Schemat przedstawiający odległość kraty od krawędzi pomostu

Rys. 15. Schemat przedstawiający odległość kraty od krawędzi pomostu

  • W miejscach przejść przez pomost różnego rodzaju instalacji technologicznych, słupów nośnych itp. należy również zakładać odstępy o wymiarze ~10 mm.

Rys. 16. Schemat przedstawiający przejście np. słupa przez kratę

 Warto wiedzieć: należy pamiętać , że kraty wykonywane są standardowo w tolerancjach ujemnych.