Zabezpieczenie antykorozyjne

Jak odnieść najlepsze korzyści z cynkowania ogniowego?

Cynkowanie ogniowe oznacza uniwersalną i trwałą powłokę, która w wielu środowiskach sprawdza się doskonale jako ochrona przed rdzą.
Największe korzyści odniesiesz, jeśli wybór powłoki dopasujesz do wymagań środowiska. Cynkowanie jest doskonałą ochroną antykorozyjną dla konstrukcji stalowych narażonych na działanie wiatru i deszczu. Na powłokę cynkową nie ma żadnego wpływu duży zakres materiałów organicznych, jak również większość materiałów budowlanych. Cynkowanie nie jest jednak właściwą metodą ochrony w kontakcie z roztworami kwasów, silnymi roztworami alkalicznymi, miękką wodą, drewnem kwasowym, kwasowymi gruntami lub w stale wilgotnych pomieszczeniach. Wówczas zaleca się metodę „Duplex”.

Przykłady powszechnych materiałów organicznych i ich wpływ na cynkowanie ogniowe.

tabela1

System Duplex – poprawa własności powłoki cynkowej poprzez malowanie.

Istnieją trzy powody, dla których maluje się powłokę cynku:

  • zmiana wyglądu;
  • wydłużenie trwałości;
  • ochrona części ocynkowanej konstrukcji przed działaniem kwasu,

Powłoka malarska na powierzchni ocynkowanej ma za zadanie osłonić powłokę cynku przed czynnikami atmosferycznym. Powierzchnia cynku w ten sposób chroniona jest przed erozją i zachowuje swoją grubość tak długo, jak istnieje powłoka farby. Po wystąpieniu przerwy w powłoce farby z powodu starzenia lub uszkodzenia, grubość powłoki cynku będzie się stopniowo zmniejszać w tempie zależnym od warunków.

Porównanie cynkowania z innymi rodzajami ochrony

tabela2

Ile to kosztuje?

Stal jest jednym z najbardziej uniwersalnych i łatwo dostępnych materiałów konstrukcyjnych, ale jest też mało odporna na korozję. Najbardziej powszechnie stosowanymi metodami ochrony stali przed utlenianiem się są powłoki organiczne – malarskie, a także metaliczne – głownie powłoka wytworzona w procesie cynkowania ogniowego.

Nakłady początkowe

Cynkowanie jest bardzo ekonomicznym rozwiązaniem dla lekkich konstrukcji stalowych i pozostaje nim także dla ciężkich profili uniwersalnych. Powód jest prosty: malowanie jest pracochłonne. Cynkowanie lekkich konstrukcji stalowych o dużej powierzchni nie wymaga więcej pracy niż cynkowanie cięższych profili.

Biorąc pod uwagę koszty malowania, cynkowanie jest tańsze od dobrych systemów malarskich dla wszystkich rodzajów stali. W poniższej tabeli koszty pokazane są w formie wskaźnika w stosunku do trzech warstw farby dla których przyjęto 100.

tabela3

Nakłady poniesione w okresie trwałości.

Koszty poniesione w okresie trwałości to wszystkie koszty konserwacji w spodziewanym okresie trwałości konstrukcji stalowej.
Przyszłe koszty powstają głównie z powodu krótkiej trwałości powłoki malarskiej w porównaniu z powłoką cynkową, a więc konieczne jest malowanie konserwacyjne w czasie, gdy powłoka cynku tego nie wymaga. W przedstawionym porównaniu uwzględniono tylko koszty malowania, trzeba jednak pamiętać, że często należy malować powtórnie miejsca trudno dostępne, dla których konieczne jest zastosowanie rusztowań oraz pomostów wiszących oraz demontowanie zabudów lub osłon. Zwiększa to dodatkowo koszty konserwacji.

tabela4

Koszty wymiany

Wiadomym jest, że jeśli konstrukcja stalowa nie jest chroniona antykorozyjnie, to może ona wymagać wymiany już po dwóch latach. Stosując niewłaściwą ochronę, istnieje potrzeba wykonania naprawy konstrukcji stalowej (cięcie i spawanie) na długo przed zakończeniem jej okresu trwałości. Często korozja na elementach malowanych zaczyna się od wewnątrz, gdzie system malarski jest zawodny. Podczas cynkowania uzyskujemy identyczny stopień ochrony powierzchni zewnętrznych jak i wewnętrznych, a grubość powłok profili zamkniętych jest taka sama. Koszty wymiany konstrukcji stalowej są wysokie, ponieważ w grą wchodzi zarówno wartość nowych elementów jak i koszty robocizny.

Cena, którą płacisz

Cena, którą płacisz za cynkowanie, zależy od stosunku powierzchni do ciężaru stali oraz sytuacji na rynku cynkowniczym w chwili złożenia zamówienia. Koszt cynku stanowi znaczącą część kosztów ocynkowni. Cena cynku zmienia się w zależności od sytuacji na rynkach światowych. Na świecie jest dużo cynku i nie spodziewamy się w najbliższej przyszłości znaczących zmian jego cen.
Otrzymasz jeszcze lepszą cenę, gdy zwiększysz ilości w swoim zamówieniu. Prawie wszyscy cynkownicy pobierają minimalną opłatę, ale cena, którą płacisz za kg stali, znacznie spada, jeśli dostarczysz do ocynkowni zwielokrotnione ilości stali w ramach jednego zamówienia. Cynkownicy żyją z usług oferowanych swoim klientom Odbiór, dostawa i szybki przerób to wszystkie usługi, z których możesz skorzystać, ale które kosztują. Twój zakład cynkowniczy może zaoferować Ci cenę, która zawiera te wszystkie usługi oferowane regularnym klientom. Możesz zaoszczędzić pieniądze, zamawiając w zakładzie cynkowniczym dostawę ocynkowanej konstrukcji bezpośrednio na budowę lub do Twojego klienta.

Cynkowanie ogniowe – rozwiązaniem ekonomicznym

Gdy chcesz dokonać wyboru ochrony antykorozyjnej stali, pomyśl o cynku! Cynk zatrzymuje rdzę i oszczędza pieniądze.

202