Technologia produkcji

TERMETAL jest producentem krat pomostowych zgrzewanych w oparciu o zautomatyzowane linie do zgrzewania krat. Proces polega na zgrzaniu elementów kraty: płaskowników nośnych i łączących ich prętów poprzecznych. Powstałe między tymi elementami przestrzenie nazywane są oczkiem kraty, dając możliwości tworzenia różnych rozwiązań ze względu na ich wielkość i możliwość zastosowania dodatkowych elementów. Podstawowe elementy kraty – płaskowniki nośne i pręty poprzeczne w górnej części tworzą jedną płaszczyznę. Ze względu na różne rozstawy między prętami / płaskownikami, jak również dodatkowymi elementami, TERMETAL oferuje bardzo szeroką gamę wyrobów.

Materiały

Podstawowym materiałem są płaskowniki nośne uzyskane w wyniku wzdłużnego cięcia blachy w kręgach na szerokość odpowiadającą żądanej wysokości krat. Podstawowym gatunkiem stali jest S235 wg PN-EN 10025:2007, walcowanej na gorąco zgodnie z normą PN-EN 10051+A1. oraz jej odpowiedniki wg innych norm.
Ponadto, do produkcji krat stosowany jest także płaskownik nośny uzyskiwany w procesie walcowania na zimno, który spełnia wymogi wytrzymałościowe właściwie dla stali S 235, S 275, S 355.
Pręt poprzeczny jest uzyskiwany w wyniku specjalnej obróbki plastycznej nazywanej kalibracją. Polega ona na nadaniu odpowiednich wyżłobień, które wzmacniają i zwiększają jego antypoślizgowość.
Do produkcji krat może być również zastosowana stal nierdzewna w gatunku INOX 304 lub kwasoodporna INOX 316. Do krat wykonanych ze stali nierdzewnej stosowany jest nierdzewny lub kwasoodporny pręt okrągły gładki.

Antykorozja

Stosownie do powszechnych oczekiwań TERMETAL zabezpiecza antykorozyjnie swoje wyroby poprzez ocynkowanie zanurzeniowe zgodnie z PN EN ISO 1461. TERMETAL posiada dwie ocynkownie zanurzeniowe o wysokim poziomie technologii. Półwyroby lub wyroby na specjalne żądanie mogą być dostarczone bez zabezpieczenia antykorozyjnego.

Wszystkie procesy produkcyjne w Grupie TERMETAL spełniają kryteria ochrony środowiska, a zastosowane technologie mają na celu minimalizację generowania odpadów technologicznych.

technologia-produkcji_zdjecie_1technologia-produkcji_zdjecie_2technologia-produkcji_zdjecie_3technologia-produkcji_zdjecie_4