Tolerancja wykonania krat

tolerancje krat rysunek Itolerancje krat rysunek II

Warto wiedzieć: Dopuszczalne odchyłki gabarytowe d – pomiar przez 10 oczek

Dopuszczalne tolerancje dla krat pomostowych (dla krat nieobciążonych)

Rys. 17. Schemat odchyłki wypukłości

Rys. 17. Schemat odchylki wypuklosci

Warto wiedzieć: Odchyłka wypukłości xt max = 1/150 długości przy wymiarach > 450 mm; max 8 mm dla wymiarów < 450 mm; max 3 mm

Rys. 18. Schemat odchyłki wklęsłej

Rys. 18. Schemat odchylki wkleslej

Warto wiedzieć: Odchyłka wklęsłości ot max = 1/200 długości przy wymiarach > 600 mm; max 8 mm dla wymiarów < 600 mm; max 3 mm

Rys. 19. Schemat odchyłki wypukłości

Rys. 19. Schemat odchylki wypuklosci

Warto wiedzieć: Odchyłka wypukłości xq max = 1/150 długości przy wymiarach> 450 mm; max 8 mm dla wymiarów < 450 mm; max 3 mm

Rys. 20. Schemat odchyłki wklęsłej

Rys. 20. Schemat odchylki wkleslej

Warto wiedzieć: Odchyłka wklęsłości oq max = 1/200 długości przy wymiarach > 600 mm; max 8 mm dla wymiarów < 600 mm; max 3 mm

Rys. 21. Wystający pręt poprzeczny lub obramowania

Rys. 21. Wystajacy pret poprzeczny lub obramowania

Warto wiedzieć: Wystający pręt poprzeczny lub obramowania k max = 0,5 mm

Rys. 22. Przekoszenie prętów nośnych i obramowania

Rys. 22. Przekoszenie pretow nosnych i obramowania

Warto wiedzieć: Przekoszenie prętów nośnych i obramowania p max = 0,1 × h maksymalnie jednak 3 mm

Rys. 23. Skos docięcia pręta nośnego względem pręta poprzecznego

Rys. 23. Skos dociecia preta nosnego wzgledem preta poprzecznego

Warto wiedzieć: Skos docięcia pręta nośnego względem pręta poprzecznego t max = ±0,1 × h, max 3 mm

Rys. 24. Wystawanie prętów poprzecznych

Rys. 24. Wystawanie pretow poprzecznych

Warto wiedzieć: Wystawanie prętów poprzecznych q max = 1,5 mm

Rys. 25. Wystający do góry brzeg

Rys. 25. Wystajacy do gory brzeg

Warto wiedzieć: Wystający do góry brzeg s max = 1,0 mm

Rys. 26. Wystający do dołu brzeg

Rys. 26. Wystajacy do dolu brzeg

Warto wiedzieć: Wystający do dołu brzeg r max = 1,0 mm