Tabela wytrzymałości krat

Dla podziałki a = 34,3 mm

W tabeli nr 3 zostały przedstawione obciążeń dla krat zgrzewalnych dla podziałki a = 34,3 mm z rozstawem pręta 38,1 mm.

Tabela 3. Tabela wytrzymałości dla podziałki a=34,3 mm

Legenda do tabeli nr 3
Fv – wartość obciążenia ciągłego w daN/m2
fv – strzałka ugięcia w cm od obciążenia Fv
Fp – wartość obciążenia skupionego na powierzchnię 200×200 mm, daN
Fv – strzałka ugięcia w cm od obciążenia Fp

Dla podziałki a=15,08 mm; a=30,15 mm

wzór
wartość wytrzymałości dla kraty o podziałce a=34,3wg tabeli
x współczynnik dla wybranej podziałki
= wartość wytrzymałości dla kraty o wybranej podziałce

Tabela 4. Współczynniki dla obliczeń wartości obciążeń dla krat o podziałce a=30,15 oraz a=15,075

Tabela 4. Wspolczynniki dla obliczen wartosci obciazen dla krat o podzialce a=30,15 oraz a=15,075

Legenda do tabeli nr 4
Fv – wartość obciążenia ciągłego, daN/m2
Fp – wartość obciążenia skupionego na powierzchnię 200×200 mm, daN