Uchwyty

Uchwyt Standardowy

Uchwyt Standardowy – to uchwyt o podstawowym zastosowaniu.
Składa się z części górnej, w kształcie litery M (rys.35 i 36) lub talerzyka (rys.36), z części dolnej oraz śruby mocującej M8.

Rys.34. Schemat Uchwytu Standardowego

Rys.34. Schemat Uchwytu Standardowegouchwyt standardowy zdjecie 1uchwyt standardowy zdjecie 2

Rys.35. Schemat części górnej uchwytu w kształcie litery MRys.35. Schemat czesci gornej uchwytu w ksztalcie litery MRys.36. Schemat części górnej uchwytu w kształcie litery M wersja IIRys.36. Schemat czesci gornej uchwytu w kształcie litery M wersja II

Rys.37. Schemat części górnej uchwytu „talerzyk”

Rys.37. Schemat czesci gornej uchwytu „talerzyk”

Uchwyt Spinający

Uchwyt Spinający – to uchwyt stosowany do łączenia krat pomiędzy sobą . Zastosowanie uchwytów spinających zabezpiecza przed nadmiernym uginaniem się krat, tzw. klawiszowaniem.
Uchwyt spinający składa się z dwóch elementów górnych jednego elementu dolnego oraz dwóch śrub M8.

Rys.38. Schemat uchwytu Spinającego

Rys.38. Schemat uchwytu Spinajacego

Uchwyt Hakowy

Jest to uchwyt zastępujący uchwyt standardowy, gdy wymagają tego względy konstrukcyjne pomostu nośnego. Składa się z części górnej, w kształcie litery M lub talerzyka , części dolnej wykonanej z gwintem o średnicy 8mm, zakończonego z jednej strony gwintem M8, z drugiej strony odpowiednio ukształtowanym hakiem.

Rys.39. Uchwyt Hakowy