Słownik pojęć i skrótów, sposoby zamawiania wyrobu

Słownik pojęć i skrótów

KNZ/ KNO – krata nieobramowana (K- krata; N- nieobramowana; Z-drut żłobiony/O-okrągły)
KOZ / KOO / KOK – krata obramowana (K- krata; O-obramowana; Z-żłobiony/O-okrągły/ K- kwadratowy)
SOZ – stopień schodowy
AKP – burta (standardowo 50×3 wystająca 50 mm ponad powierzchnię kraty / stopnia schodowego
MAG – obramowanie przestające poniżej dolnej krawędzi kraty
ASP – listwa antypoślizgowa, w przedniej części stopnia schodowego / kraty / spocznika
ASP-out – listwa w przedniej części stopnia schodowego / kraty / spocznika. (Jak ASP, lecz bez perforowanej części górnej)
WBB – dodatkowy pręt zgrzany od dołu z drutami poprzecznymi pomiędzy płaskownikami nośnymi
SM – taśma perforowana zgrzana od dołu do prętów poprzecznych pomiędzy płaskownikami nośnymi
SERR – górna krawędź płaskownika nośnego SERRATOWANA, z wycięciami zwiększającymi antypoślizgowość kraty
X-X – krata symetryczna w kierunku wymiaru B, jeśli szerokość kraty jest inna niż wynika to z rozkroju oczek, skrajne oczka mają taki sam wymiar inny niż 34,3 mm
Y-Y – krata symetryczna w kierunku wymiaru L, końce płaskowników nośnych (lub obramowanie) są w takiej samej odległości od najbliższego pręta poprzecznego
h – wysokość płaskownika nośnego
g – grubość płaskownika nośnego
L – długość kraty / stopnia schodowego, wymiar płaskownika nośnego
B – szerokość kraty / stopnia schodowego, wymiar pręta poprzecznego
wycięcia proste – wycięcia o liniach prostych w kracie tworzące jej kształt inny niż prostokąt
wycięcia łukowe – wycięcia w kracie i liniach innych niż proste
STD / FIN / ESP – rodzaj obramowania bocznego stopni schodowych i spoczników

 

Sposoby zamawiania wyrobu

Podane poniżej zasady pozwolą na jednoznaczne określenie zamawianych wyrobów.
np. KOZ/34,3X38,1/30X2/L=1200 /B=1000/OCYNK/ (DODATKOWE ELEMENTY JAK. WBB, SERR, SM,…)