Ocynkownia Kielce

Ocynkownia Kielce – to jeden z najnowszych Zakładów Grupy Termetal usytuowany w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w pobliżu Kielc (między Morawicą, a Dębską Wolą).

W zakładzie została zainstalowana linia do cynkowania ogniowego pozwalająca cynkować wyroby stalowe o długości 13 m.

Infrastruktura zakładu została oparta o wieloletnie doświadczenia Grupy Termetal w zakresie świadczenia usług cynkowania ogniowego zdobytego w Ocynkowni Piła oraz w Ocynkowni Grudziądz.
Budowę zakładu rozpoczęto w I kwartale 2017r., a uruchomienie nastąpiło 1 października 2018r.

42194380_2319250871435693_5094825064193327104_o

Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa
w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnionych z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej

Zakład zlokalizowany jest na obszarze operacyjnego działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Teren działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach obejmuje dwa powiaty: powiat kielecki ziemski oraz powiat grodzki m. Kielce.

W ramach struktury organizacyjnej KM PSP Kielce funkcjonują 4 jednostki ratowniczo-gaśnicze. Trzy z nich zlokalizowane są w Kielcach, jedna w Chmielniku. Zakład ze względu na swoje położenie w obrębie Dębska Wola podlega pod Jednostkę Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 w Chmielniku.

Najbliżej zlokalizowana jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej znajduje się w miejscowości Morawica i oddalona jest od terenu Zakładu o około 2 km.

Na terenie Kielc funkcjonuje Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego SGR CHEM-EKO „Kielce”, specjalizująca się w działaniach ratowniczych o charakterze chemicznym. Czas przyjazdu jednostki ratowniczej na wypadek awarii polegającej na niekontrolowanym wycieku substancji chemicznych wyniesie około 20 min.

Po wystąpieniu w Ocynkowni awarii przemysłowej, wraz z uruchomieniem systemów ostrzegania pracowników zakładu, następuje zaalarmowanie o zdarzeniu Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

W następnej kolejności zawiadamiane są:

  • Starostwo Powiatowego w Kielcach,
  • Urząd Miasta i Gminy w Morawicy
  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) – w przypadku zdarzenia z udziałem niebezpiecznych substancji.

Po zawiadomieniu następuje przekazanie wymaganych informacji o zdarzeniu i ich bieżąca aktualizacja.

  • Po zaalarmowaniu i zawiadomieniu o awarii przemysłowej w/w instytucji państwowych oraz władz samorządowych następuje poinformowanie o zdarzeniu społeczeństwa poprzez sołtysów.  W dalszej kolejności informacja o zagrożeniu zostaje przekazana poprzez media publiczne (telewizja i prasa).

W przypadku ogłaszania alarmu przez właściwe terytorialnie organy administracji publicznej sygnał alarmowy będzie ogłoszony zgodnie z poniższą tabelą

W przypadku ogłaszania komunikatów ostrzegawczych przez właściwe terytorialnie organy administracji publicznej, komunikaty będą ogłaszane zgodnie z poniższą tabelą

Wykaz telefonów alarmowych wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno-ratowniczych.

Wojewódzkie, powiatowe i gminne organy i służby odpowiedzialne za podjęcie działań operacyjno-ratowniczych: